Prezeráte staršiu verziu KREA webu. Pre nový web si kliknite na www.krea.sk.
@Twitter @Facebook Branding Marketing E-shopy Design Krea

Naming – tvorba názvu firmy, značky a produktu

Dobre navrhnuté meno vás spoľahlivo odlíši od konkurencie a poskytne množstvo marketingových výhod. Naming (tvorba názvu) je silný nástroj budovania značky. Je jedným z prvých kľúčov, ktoré vám pomôžu otvoriť srdcia a hlavy vašich potenciálnych zákazníkov.

Názov, rovnako ako logo, je dôležitou súčasťou prvého dojmu. Vhodným názvom dokážeme sprostredkovať požadovaný typ informácie alebo emócie. Navrhovanie názvov firiem a produktov, anglicky označované aj ako Naming, je činnosť, ktorej konečným produktom je jedno “magické” slovo. Maximálne dve. Slovo, ktoré musí v hlave zákazníka spustiť obrazotvorný proces. 

Ako pri namingu postupujeme?

Máte predstavu, ako nazvať svoju firmu alebo produkt? Alebo nemáte žiadnu predstavu? Už toto nám paradoxne stačí na to, aby sme mohli pracovať na hľadaní vhodného názvu. Obvykle postupujeme osvedčeným spôsobom:

  • zistíme vaše predstavy
  • analyzujeme konkurenciu
  • použijeme optimálnu stratégiu tvorby názvu
  • navrhneme a overíme navrhuté názvy
  • preveríme dostupnosť domén

Vaše predstavy a konkurencia

Určite máte predstavu, ako nazvať vašu novú firmu alebo produkt. Už v tejto fázi je dobré uvedomiť si, že medzi hlavné konkurenčné výhody patrí originalita a zapamätateľnost. Úspešné budovanie pozície značky (positioning) vychádza z cieleného a dostatočného odlíšenia sa od konkurencie. Toto je možné dosiahnuť viacerými účinnými spôsobmi.

Stratégia tvorby názvov

V tejto fázi sa snažíme definovať jednu zo základných foriem konečného názvu, ktoré môžeme rozdeliť na:

  • Funkčný názov (popisný)
  • Vymyslený názov (novotvar)
  • Evokatívny názov

Funkčný názov

Má jedinú úlohu – jednoducho sprostredkovať zákazíkovi, čo tento názov predstavuje. Veľmi často je takýto názov zložený zo začiatočných písmen celého názvu spoločnosti. Typickým zástupcom tejto kategórie je názov BMW vytvorený z názvu Bayerische Motoren Werke. Ďalšími príkladmi popisných názvov sú Slovak Telecom alebo British Airways.

Medzi hlavné vyhody popisného názvu patrí jeho jednoduchosť a vysvetľujúca hodnota, vďaka ktorej nie je potrebná extrémna podpora inými marketingovými prostriedkami. Nevýhodou popisného názvu však môže byť menej výrazné odlíšenie sa od konkurencie.

Vymyslený názov

Obvykle je tento typ názvu novým slovom, ktoré má určitý racionálny základ. Môze byť napríklad spojením alebo modifikáciou latinského či gréckeho slova (AquaLinea alebo TerraBlick).

Výhodami novotvaru sú predovšetkým jeho “nekonfliktnosť” pri patentovej registrácii či registrácii webovej domény, sila a originalita. Vymyslený názov si tak môže v dostačnej miere vytvoriť požadovaný odstup od konkurencie. Nevýhodou vymysleného názvu je potreba dodatočne tento predstaviť zákazníkom. Po vybudovaní pozície značky na trhu sa však táto nevýhoda často zmení na marketingovú výhodu.

Evokatívny názov

Evokatívny názov by mal vzbudzovať učitý pocit. Nemusí priamo popisovať ani vysvetľovať. Stavia na dlhodobom budovaní pozície a emócií. 

Typickým predstaviteľom evokatívneho názvu je Apple alebo Nike. Podobne ako novotvar, aj evokatívny názov má veľký potenciál na dosiahnutie odstupu od konkurencie a vymedzenie značky. Medzi jeho hlavné nevýhody patrí nutnosť podporných marketingových aktivít, ktoré pomôžu v identifikácii značky.

Dobré meno sa nedá kúpiť

Nájsť správne meno pre spoločnosť, produkt alebo službu môže byť časovo náročné. Dokážeme vám pomôcť skrátiť tento čas na efektívne minimum. Zoznámime sa s vašimi predstavami, filozofiou, misiou a víziami. Návrhy doladíme podľa špecifík oblasti vášho podnikania. Preveríme vhodnosť názvov podľa potreby na patentovom úrade, obchodnom registri a overíme dostupnosť domény. Vytvoríme moderný a profesionálny základ vašej spoločnosti, produktu alebo služby.

Názov a logo Krea je registrovaná ochranná známka spoločnosti KREA SK s.r.o.
Copyright © 2014 KREA SK s.r.o.. Všetky práva vyhradené.
Obchodné podmienky | Mapa stránok | Klientská zóna