Prezeráte staršiu verziu KREA webu. Pre nový web si kliknite na www.krea.sk.
@Twitter @Facebook Branding Marketing E-shopy Design Krea

Návrh loga a logotypu ako predpoklad úspešnej značky

Logo alebo logotyp je základom budovania firemnej identity. Logo vás, vašu firmu, produkt alebo značku musí reprezentovať. Vyjadruje postoj k hodnotám podnikania a predáva produkt. Musí byť originálne, nápadité a zapamätateľné. Musí triafať a predávať. Ako získať perfektné logo?

Logo ako malý a relatívne jednoduchý grafický útvar musí spĺnať celý rad kritérií. V ideálnom prípade by malo logo za použitia minimálneho počtu prvkov vyjadriť a sprostredkovať určitý typ informácie. Podobne ako názov, aj logo je dôležitým prvkom budovania značky a firemnej identity.

Základné atribúty logotypu

Originalita, nápaditosť a zapamätateľnosť sú základné podmienky, ktoré by mal každý z návrhov nového loga spĺňať. Zároveň musí logo vyjadrovať určitú vopred definovanú myšlienku, navodzovať pocit, vzbudzovať predstavu a asociácie. Nápaditým spojením tvarov, typu písma a farebnosti, vytvorí potrebnú grafickú skratku, ktorá je nosným prvkom každého návhu. Pri navrhovaní loga je potrebná aj znalosť a dodržanie technologických obmedzení, na ktoré musí byť logo pripravené. Patria medzi ne napríklad možnosť jednofarebnej a inverznej reprodukcie, minimálna veľkosť loga či použitie priamych farieb.

Základné kategórie logotypov

Dizajn logotypu môžeme rozdeliť do troch základných kategórií:

  • Ikona (symbol)
  • Slovná značka
  • Kombinovaná značka

Ikona (symbol) rieši logo ako samostane stojaci grafický symbol. Tento môže byť popisný, abstraktný alebo typografický. Základným cieľom ikony je sprostredkovať určitú asociáciu, ktorú si budú ľudia s logom vytvárať.

Slovná značka je grafické riešenie logotypu, ktorého základnou charakteristikou je kombinácia výrazu (názvu), typu písma a farebnosti. Základným a nosným výrazovým prvkom je písmo. Len písmom samotným je možné vyjadriť konzervatívnosť, nadčasovosť, váhu či dynamiku. 

Kombinovaná značka alebo tiež kombinovaná ochranná známka, je spojením “ikonického” a “slovného” riešenia. Základnou črtou je celok tvorený kombináciou názvu a ostatných grafických prvkov, ktoré  spolu tvoria celok a takto sa aj používajú.

Medzi týmito kategóriami je široký priestor pre experiment a originalitu. Pri návhoch logotypov sa preto nedržíme len osvedčených praktík či sektorových zvyklostí, ale často siahame po  nezvyklých riešeniach “proti prúdu”.

Farebnosť loga a firemné farby

Farby dokázateľne pôsobia na ľudské vedomie. Dôležitými aspektami pri výbere sú farebnosť konkurencie, sektorové zvyklosti a technická stránka. Pri tvorbe loga, prípadne celej firemnej identity, preto rešpektujeme pravidlá výberu farieb a dbáme na to, aby boli farby použiteľné nielen na webovej stránke, ale aj v katalógu, na obaloch či reklamných predmetoch. 

Použiteľnosť loga

Dobre navrhnuté logo by malo byť bezproblémovo reprodukovateľné vo farbe, čiernobiele, veľké i malé. Na webovej stránke, tlačenom katalógu, firemnom tričku alebo darčekovom pere. Pri tvorbe loga preto dbáme na to, aby obsahovalo iba taký súbor grafických prvkov, ktoré túto bezproblémovú reprodukciu umožnia.

Prečo "Logo" od KREA?

Do vašich požiadaviek zapracujeme všetky grafické a technické atribúty. Pri vytváraní nového loga nebudeme tápať - od prvých návrhov až po finálne súbory bude mať náš tvorivý proces presne definovanú cestu s jasným cieľom. V prípade potreby pre vás vytvoríme dizajn manuál, prípadne ďalšie prvky firemnej identity, pomôžeme s návrhom obalov, katalógov, webovej prezentácie alebo e-shopu. Začnite správne hneď od začiatku - rozhodnite sa pre profesionálne logo od nás!

Názov a logo Krea je registrovaná ochranná známka spoločnosti KREA SK s.r.o.
Copyright © 2014 KREA SK s.r.o.. Všetky práva vyhradené.
Obchodné podmienky | Mapa stránok | Klientská zóna