Prezeráte staršiu verziu KREA webu. Pre nový web si kliknite na www.krea.sk.
@Twitter @Facebook Branding Marketing E-shopy Design Krea

Profesionálna tvorba firemnej identity

Práca na definovaní a udržiavaní profesionálnej firemnej identity predstavuje dôležitú súčasť budovania dobrého mena spoločnosti a propagácie značky. Poskytneme vám komplexný kreatívny servis so službami ako návrh mena (naming), tvorba loga a logotypov, logo a design manuálov, obalový design alebo spracovanie firemných tlačovín od vizitiek až po obálky.

Názov a logo Krea je registrovaná ochranná známka spoločnosti KREA SK s.r.o.
Copyright © 2014 KREA SK s.r.o.. Všetky práva vyhradené.
Obchodné podmienky | Mapa stránok | Klientská zóna