Prezeráte staršiu verziu KREA webu. Pre nový web si kliknite na www.krea.sk.
@Twitter @Facebook Branding Marketing E-shopy Design Krea

Účinný a pútavý obalový design

Okrem toho, že spĺňa technické a bezpečnostné podmienky, musí dobrý obalový design informovať a v konečnom dôsledku predať tovar, ktorý chráni. Obal, ktorý zaujme oko potenciálneho zákazníka medzi konkurenčnými výrobkami dokáže významným podielom prispieť k naplneniu vašich obchodných cieľov. Design obalov z našej produkcie naplní vaše očakávania a potreby zákazníkov.

Názov a logo Krea je registrovaná ochranná známka spoločnosti KREA SK s.r.o.
Copyright © 2014 KREA SK s.r.o.. Všetky práva vyhradené.
Obchodné podmienky | Mapa stránok | Klientská zóna