Prezeráte staršiu verziu KREA webu. Pre nový web si kliknite na www.krea.sk.
@Twitter @Facebook Branding Marketing E-shopy Design Krea

Grafický design a tvorba tlačovín (DTP)

Napriek digitálnemu veku, tlačené materiály od letákov, cez noviny až po knihy sú stále súčasťou bežného života. Ak potrebujete navrhnúť a spracovať grafický design pre vaše printové materiály, tvorba tlačovín od nás splní vaše predstavy. Kreativita, odbronosť a skúsenosť vložená do každej zákazky je skutočnou pridanou hodnotou, ktorú získate pre svoje tlačové materiály.

Názov a logo Krea je registrovaná ochranná známka spoločnosti KREA SK s.r.o.
Copyright © 2014 KREA SK s.r.o.. Všetky práva vyhradené.
Obchodné podmienky | Mapa stránok | Klientská zóna